ГРОМАДА — СЛОВОВЖИВАННЯ

Громада, товариство, світ і суспільство

Перевірте вживання іменника суспільство і в разі потреби замініть:

громада — група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів;

товариство — організація, заклад; спільне перебування з кимсь;

оточення, світ — люди, які оточують кого-небудь.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
член сільського суспільства член сільської громади
добірне, вишукане суспільство добірне, вишукане товариство
комерційне суспільство комерційне товариство
у суспільстві друзів в оточенні друзів

АЛЕ:

Без інтелігенції, без науки неможливий розвиток суспільства (Григорій Тютюнник).

Громада і община

Замініть іменник община, якщо мовиться про групу людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів, на стилістично кращий варіант: громада.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Суть законопроекту, який підтримують люди, проста — землями має розпоряджатися місцева община через місцеві ради. Суть законопроекту, який підтримують люди, проста — землями має розпоряджатися місцева громада через місцеві ради.

АЛЕ:

община — форма об'єднання людей у докласовому суспільстві.

Первинною соціально-економічною формацією в історії людства була первісна община.

Разом, спільно, гуртом, громадою і усім скопом

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію усім скопом на стилістично кращий варіант: разом, спільно, гуртом, громадою.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Нового губернатора миколаївський бомонд зустрічав усім скопом — щоб нікого не забули. Нового губернатора миколаївський бомонд зустрічав гуртом — щоб нікого не забули.

палата общин чи палата громад?

Парламент Великобританії складається з двох палат – палати лордів і палати громад. Перша верхня, друга нижня. Такий поділ відбувся в середині ХІV століття. Про це знають усі, крім деяких працівників наших ЗМІ, які часом розповідають про англійську палату общин. Помилка більш ніж прикра, зауважує мовознавець Олександр Пономарів, бо община в нормальній українській мові – це «форма виробничого і громадського об'єднання людей у докласовому суспільстві, що характеризується спільною власністю на засоби виробництва». Наприклад: «Палата громад обирається кожні п'ять років за мажоритарною системою» (з газети); «Відокремлена група людей являла собою самостійну, найпримітивнішу організацію суспільства – первісну, дородову общину» (з підручника).
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Англійська палата общин

Правильніше: Англійська палата громад