ВСІ — СЛОВОВЖИВАННЯ

ЗМІСТ

По всім питанням дав правильну відповідь

Правильніше: На всі питання дав правильну відповідь

Вирішити всі біди

Правильніше: Позбутися всіх бід

В порушення всіх існуючих міжнародних норм

Правильніше: Порушуючи всі чинні міжнародні норми

Падати, впадати, сипати, побиватися, бити і кидатися

Перевірте вживання дієслова кидатися і в разі потреби замініть:

падати — опускатися;

впадати — привертати увагу;

сипати — щедро витрачати;

побиватися — судорожно здригатися;

бити в голову — про хмільні напої.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
кидатися на коліна падати на коліна
кидатися в очі впадати в око (очі)
кидатися грішми сипати грішми
кидатися на всі сторони від горя побиватися від горя 
вино кидається в голову вино б'є в голову 

АЛЕ:

кидатися  швидко йти, бігти; махнувши рукою (руками), примушувати летіти; сплескувати, піднявшись до поверхні води (про рибу).

Вона кидалася то до вікна, то до порога.
Він і далі кидається сніжками.

Унаслідувала усі матеріальні цінності

Правильніше: Успадкувала всі матеріальні цінності

Всі розуміють, що Україна здобула незалежність

Правильніше: Усі усвідомлюють, що Україна здобула незалежність

Поплутати усі правила

Правильніше: Переплутати (сплутати) всі правила

Всі зійшлися до одного, що

Правильніше: Всі погодилися, що

Хоч і як я шаную, попри всю мою повагу і при всій повазі

Замініть нехарактерний для української мови вислів при всій повазі на стилістично кращий варіант: хоч і як я шаную (поважаю) (вас); попри всю мою пошану (повагу) (до вас).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
При всій повазі до представників нашої дипломатії, але торгово-економічними відносинами мають займатися не дипломати. Попри всю мою пошану до представників нашої дипломатії, але торгово-економічними відносинами мають займатися не дипломати.

по всіх правилах

Правильніше: за всіма правилами
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

по всім правилам

Правильніше: за всіма правилами
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

всього доброго!

Правильніше: на все добре!
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

всього доброгo

Правильніше: всього найкращого (на все добре)
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

всього доброго

Правильніше: на все добре
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

більше всього

Правильніше: більш за все
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Відношення, взаємини, стосунок, відносно, щодо, стосовно, відносність

Відповідно до російських слів отношение, относительно часто надуживають словами відношення, відносно, забуваючи про інші, точніші, природніші слова: «Не можна допускати поверхового відношення до такої серйозної справи», — замість — поверхового ставлення або — ще краще — щоб поверхово ставились; «Відносно цього не може бути двох думок», — замість — про це (щодо цього, з приводу цього); «Я з ним у добрих відношеннях», — замість — у добрих стосунках чи взаєминах, зв'язках.
Ось що засвідчує класика: «Слід би було зав'язати міцніші стосунки з тими людьми, що оце вдались до вас» (Леся Українка); «Щодо панни Анелі, то я — певний, що вона плаче десь по кутках»; «Чутки про землю ожили з весною» (М. Коцюбинський). У цих прикладах бачимо тільки слова стосунки, щодо, про, вживання яких і слід додержуватись.
У математиці, а також у філософії й логіці слово відношення є єдиний відповідник російському науковому терміну отношение, наприклад: відношення а:b=с:а.
В українській науковій термінології є ще слово відносність: теорія відносності.
Замість штучного вислову «у всіх відношеннях» відповідно до російського во всех отношениях, наприклад: «Це мені зручно в усіх відношеннях», — слід користуватись давніми українськими висловами всіма сторонами («Славне було Запоріжжя всіма сторонами». — Збірка пісень П. Лукашевича), з усякогокожного) погляду («Це вигідно нам обом з усякого погляду». — З живих уст), як не глянь, як не подивись, з усіх боків, усебічно, зусебіч, у всіх планах.
Останнім часом набуває дедалі більшого поширення слово стосовно замість недоладного вислову «по відношенню»: «Стосовно місцевих умов він розробив систему обробітку ґрунту»; «Стосовно цього неподобства вже казали не раз». Проте не слід забувати й відомі слова щодо, про, приклади вживання яких наведено вище.

у всіх відношеннях

Правильніше: всіма сторонами
Словник-антисуржик.

По всіх правилах

Правильніше: За всіма правилами

При всій чесній компанії

Правильніше: Привселюдно; при всіх

Всього доброго!

Правильніше: На все добре!

Більше всього імпонує

Правильніше: Більш за все імпонує

Ця кандидатура у всіх відношеннях підходить нам

Правильніше: Ця кандидатура нам у всьому підходить

Виділення комами вставних слів

Перевірте, чи не пропущено коми перед і після вставного слова чи речення (Правопис. §118 А) п.11).

КОМА СТАВИТЬСЯ
Для виділення вставних слів і речень, що ними бувають такі слова й словосполучення: бач, бачиш, бачте, безперечно, безсумнівно, безумовно, будь ласка, бувало, видимо, видно, відома річ, власне, головне, головним чином, далебі, до речі, звичайно, звісно, здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте, однак, сказати б, справді, щоправда, як видимо, ясна річ і деякі інші Гірш за те їй [Юноні] не любився [Еней], Що, бачиш, в Трої народився І мамою Венеру звав (Іван Котляревський).

Ну, та, звісно, на те й ходиться біля винограду, на те й працюється, щоб мати користь (Михайло Коцюбинський).

Глина, бур'ян, — все летіло з боків униз. Карпо, однак, виліз (Панас Мирний).

Немає сонця — І десь воно, проте, живе і світить (Максим Рильський).

Та й скажіть мені, будь ласка, яке там добро з тієї брехні? (Марко Вовчок).

АЛЕ:

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ
Якщо такі слова є не вставними, а повнозначними, і виконують одну із синтаксичних ролей Десь зник і Семен, ..кинув і жінку — не звісно, чи вдова, чи не вдова, а горюй сама на світі (Іван Микитенко).

Мені здається, що вже пізно.

Стало зрозуміло, що ніхто не прийде.

Головне відділення нині таки працює.

Після проте, однак, коли вони є сполучниками і стоять на першому місці в головному або підрядному реченні І земля, і вода, і повітря — все поснуло. Однак та нічна тиша повна всякими згуками (Михайло Коцюбинський).

Руки і ноги тремтіли у неї од слабості, проте вона уперто намагалася злізти з ліжка (Степан Васильченко).

Вставні слова не виділяються комами, якщо вони належать до відокремлених членів речення Дмитро, очевидно поспішаючи, не поснідав. Пор.: Дмитро, поспішаючи, очевидно, не поснідав.
Надвечір, мабуть годині о шостій, почався дощ. Пор.: Я буду у вас сьогодні, мабуть, увечері.
Якщо сполучник а (рідше але) відноситься до вставного слова, він комою не виділяється — а власне, а втім тощо Ти все дбаєш за мене — а головне, знаєш, чим зробити мені приємність (Михайло Коцюбинський).
Не виділяються комами такі слова: адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, от, принаймні, які не є вставними Кажуть, нібито ці доти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря (Олесь Гончар).

Найбільше, (най)імовірніше і більше всього

Замініть конструкцію більше всього на правильно утворений найвищий ступінь порівняння: найбільше, (най)імовірніше тощо.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Більше всього він не хотів іти до школи. Найбільше він не хотів іти до школи.
Більш всього імовірно, що засідання не відбудеться. Найімовірніше, що засідання не відбудеться.

Самовіддано, забувши все на світі і самозабутньо

Замініть прислівник самозабутньо на стилістично кращий варіант: самовіддано, забувши все на світі.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Взявши в руки фломастери або олівці, діти самозабутньо виводять багатозначні для них каракулі. Взявши в руки фломастери або олівці, діти, забувши все на світі, виводять багатозначні для них каракулі.

Все гаразд і в порядку

Замініть вислів (все) в порядку, якщо мовиться про добрий стан справ, про щось вдале, на стилістично кращий варіант: (все) гаразд.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
У вас все в порядку? У вас все гаразд?

Насамперед і в першу чергу, першим ділом, перш за все

Конструкції в першу чергу, першим ділом, перш за все мають ознаки кальки, замініть стилістично кращим варіантом: насамперед, передусім, найперше.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Банківський ринок в першу чергу має бути конкурентним. Банківський ринок насамперед має бути конкурентним.
Перш за все сідайте за парти.  Найперше сідайте за парти. 

АЛЕ:

У першу чергу вітроелектростанції інвестовано мільйони гривень.

На всій території і по всій території

Замініть конструкцію по всій території на стилістично кращий варіант: на всій території.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
По всій території України завтра дощі. На всій території України завтра дощі.

Найімовірніше, очевидно і по всій імовірності

Замініть нехарактерний для української мови вислів по всій імовірності на стилістично кращий варіант: найімовірніше, очевидно, вочевидь.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Якщо говорити про вільний час, то Україна за кількістю свят і перенесених святкових дат для продовження канікул посідає, по всій імовірності, майже перше місце в світі. Якщо говорити про вільний час, то Україна за кількістю свят і перенесених святкових дат для продовження канікул посідає, найімовірніше, майже перше місце в світі.

Однаково і все одно, все рівно

Для урізноманітнення мовлення замініть конструкцію все одно, все рівно на стилістично кращий варіант: однаково.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Йому все одно, чи буде завтра гарна погода. Йому однаково, чи буде завтра гарна погода.
Нам все рівно вчора не зателефонували.  Нам однаково вчора не зателефонували. 

В усьому світі і по всьому світу

Для урізноманітнення мовлення замініть конструкцію по всьому світу на варіант: в усьому світі.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Лукас Подольскі зараз є досить успішним гравцем, якого мільйони вболівальників по всьому світу знають завдяки його спортивним талантам. Лукас Подольскі зараз є досить успішним гравцем, якого мільйони вболівальників у всьому світі знають завдяки його спортивним талантам.

Імовірніше, найімовірніше і швидше, скоріше за все

Замініть конструкцію швидше, скоріше за все, якщо мовиться про вірогідність, припущення, на варіант: імовірніше (ймовірніше), найімовірніше.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Скоріше за все, опалення не було і не буде. Найімовірнішеопалення не було і не буде.

Дедалі більше і все більше

Замініть конструкцію все більше, все краще, якщо вона описує зростання ознаки, на стилістично кращу: дедалі (чимраз) більше, дедалі (чимраз) краще.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Все більше людей користуються інструментами прикладної лінгвістики. Дедалі більше людей користуються інструментами прикладної лінгвістики.

Щиро і всім серцем

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію всім серцем на стилістично кращий варіант: щиро.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Почувши її ім'я, він всім серцем зрадів. Почувши її ім'я, він щиро зрадів.

Як, порядком і в порядку

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію в порядку на стилістично кращий варіант:

як, порядком — коли мовиться про спосіб дії;

гаразд — якщо мовиться про чиєсь самопочуття тощо.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
дозволити у порядку винятку дозволити як виняток
в адміністративному порядку адміністративним порядком
ти в порядку? з тобою все гаразд?

АЛЕ:

Відбулися зміни у порядку електронного адміністрування ПДВ.

Мабуть, напевно, очевидно, (як) здається, як видно, либонь і по всій видимості

Замініть нехарактерний для української мови вислів по всій видимості на стилістично кращий варіант: мабуть, напевно, очевидно, очевидячки, (як) здається, як видно, либонь.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
По всій видимості, авто було припарковано в невдалому місці. Очевидно, авто було припарковано в невдалому місці.

Все гаразд, все як слід і все в порядку

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію все в порядку на стилістично кращий варіант: все гаразд, все як слід.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
У вас все в порядку? У вас все гаразд?

 

Вживання прийменника по

Перевірте доречність вживання прийменника по і доберіть за контекстом один із варіантів: за, з, у(в), на, через, для, щодо або безприйменникову конструкцію.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
діяти по правилах

жити по закону

продавати по ціні

діяти за правилами

жити за законом

продавати за ціною

комітет по нагляду

судячи по реакції

твір по темі

комітет з нагляду

судячи з реакції

твір з теми

працювати по буднях

прийти по питанню

відвідати по справах служби

працювати в будні

прийти у питанні

відвідати у службових справах

гарний по вигляду

діяти по власному розсуду

поширити по цілій земній кулі

гарний на вигляд

діяти на власний розсуд

поширити на всій земній кулі

помилитися по незнанню

схибити по неуважності

запізнитися по сімейних обставинах

помилитися через незнання

схибити через неуважність

запізнитися через сімейні обставини

заходи по врятуванню лісів

організації по пошуку позаземного розуму

заходи для врятування лісів

організації для пошуку позаземного розуму

повідомити по виборах

закон по врегулюванню

висновок по легалізації

повідомити щодо виборів

закон щодо врегулювання

висновок щодо легалізації

по виконанні завдання

надіслати по пошті

іти по шляху прогресу

виконавши завдання

надіслати поштою

іти шляхом прогресу

АЛЕ: ударити по голові, іти по воду, їздити по містах, відпочити по обіді, читати по складах, поратися по господарству, та й по всьому.

Коли прийменник по вказує на часові межі (Сезон дощів триває по серпень), його можна замінити конструкцією до включно (Сезон дощів триває до серпня включно).

Перевірте також закінчення місцевого відмінка іменника або прикметника після прийменника по: має бути місцевий, а не давальний відмінок.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
рахує по пальцям рахує по пальцях
читає по складам читає по складах
мандрує по горам і долинам мандрує по горах і долинах
б'є по великим барабанам б'є по великих барабанах

 

Щось подібне, щось таке і в такому роді

Замініть нехарактерний для української мови канцеляризм в такому роді на стилістично кращий варіант: (щось) подібне, (щось) таке.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Ваші побажання, скарги і все в такому роді. Ваші побажання, скарги і все таке.

швидше всього

Правильніше: найімовірніше
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

легше всього

Правильніше: найлегше
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

за усіма признаками

Правильніше: за всіма ознаками
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

гірше всього

Правильніше: найгірше
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

все рівно, мені однаково, мені байдуже, про мене, насильно милим не будеш, на милування нема силування, вистава була до того поганою, що..., вистава була такою поганою, під відкритим небом, просто неба

Буває, що і в мовленні тих, хто прагне оберігати чистоту нашого слова, "проскакують" здеформовані чи напівздеформовані вислови, фрази: все рівно (природні мені однаково, мені байдуже, про мене), насильно милим не будеш (забуваємо українську приповідку на милування нема силування), вистава була до того поганою, що... (треба такою поганою), під відкритим небом (треба просто неба).
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

і все ж

Правильніше: і все-таки, а втім
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

швидше всього

Правильніше: найшвидше
Словник-антисуржик.

виявляється, він являється ... , це все являється ...

Правильніше: є
він є ...
це все є ...
Він є членом слідчої комісії.
Це все є видумкою лівих..
Словник-антисуржик.

Стати у весь зріст

Правильніше: Стати на повний зріст

У весь голос заявляє

Правильніше: На повний голос заявляє

Поширений по цілій земній кулі

Правильніше: Поширений на всій земній кулі

Все по порядку

Правильніше: Все за порядком

Швидше всього

Правильніше: Найімовірніше

Тим не менше

Правильніше: І все ж, однак, проте, разом з тим

Раньше всього

Правильніше: Передусім, насамперед, найперше

Менш усього

Правильніше: Менш за все

Легше всього

Правильніше: Найлегше

Бенкет горою

Правильніше: Бенкет на всю губу

Гірше всього

Правильніше: Найгірше

Мені все рівно

Правильніше: Мені байдуже, однаково

Весь час так було

Правильніше: Завжди так було

По всіх школах не відчувається організації дітей

Правильніше: Ніде по школах не відчувається організації дітей

Для всіх інших

Правильніше: Для решти

Оснащені краще всіх

Правильніше: Оснащені краще за всіх

Все навкруги його не обходить

Правильніше: Нічого навкруги його не обходить

Все інше складалося

Правильніше: Решта складалася

Заявили на весь голос

Правильніше: Заявили на повний голос

Все існуюче залежить

Правильніше: Все суще залежить

Перечислити усіх охочих

Правильніше: Перелічити всіх охочих

Все добре, що добре кінчається

Правильніше: Усе добре, що на добре виходить; усе добре, що добрий кінець має

Здійснюю самі різні ремонтні роботи

Правильніше: Ремонтую все

Постановка всім сподобалася

Правильніше: Вистава всім сподобалася

В усіх областях співпрацювати

Правильніше: У всіх галузях співпрацювати

Вияснення всіх питань

Правильніше: З'ясування всіх питань