В ПОВНІЙ МІРІ — СЛОВОВЖИВАННЯ

в повній мірі

Правильніше: повною мірою; цілком
Мова – не калька: словник української мови

в повній мірі

Правильніше: повною мірою
Словник-антисуржик.