В ПОВНІЙ МІРІ — СЛОВОВЖИВАННЯ

в повній мірі

Правильніше: повною мірою
Словник-антисуржик.