ІСТОТНИЙ — СИНОНІМІЯ

істо́тний який стосується основних питань, порушує основи чого-небудь

генера́льний (рідше.) загальний, ґрунтовний, докорінний.
докорі́нний який стосується основ, коренів чого-небудь.
корінни́й який стосується основ, коренів чого-небудь; докорінний, істотний (у 1 знач.).
радика́льний який стосується основ, коренів чого-небудь.
ґрунто́вний який стосується корінних, основних питань.

істо́тний який становить основну ознаку, суть чого-небудь

істотний

дуже важливий <значний, вагомий>

глибокий про зміни

істотний

кардинальний

корінний

серйозний про втрати

істотний

суттєвий

слушний ( заувагу)
сутній (р.)
істотний (про рису)
ґрунтовний (про зміну)

капітальний

мериторичний

істотний

органічний

субстантивний

сутній

істотний

есенціяДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.