ІНТЕРПРЕТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

інтерпретува́ти (книжн) визначати зміст, значення чогось, розуміти, пояснювати що-небудь якимось чином

витлума́чувати роз'яснювати, давати вичерпне пояснення, тлумачення чому-небудь.
витовкма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
витовма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
втлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
втовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
втокма́чувати те саме, що втлума́чувати.
розтлума́чувати пояснювати щось, давати тлумачення чого-небудь.
розтовкма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
розтовма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
тлума́чити визначати зміст, роз'ясняти, з'ясовувати суть чого-небудь; давати якесь пояснення.
товкма́чити (розм.) те саме, що тлума́чити.
товма́чити (розм.) те саме, що тлума́чити.
трактува́ти витлумачувати, розглядати якусь проблему, висловлювати свої погляди з приводу певного питання.
утлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
утовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
утокма́чувати те саме, що втлума́чувати.

інтерпретува́ти

інтерпретувати

тлумачити

вияснювати

значити

товмачити

толкува́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.