ІНТЕРВАЛ — СИНОНІМІЯ

інтерва́л частина чого-небудь, вимірюваного в просторі або часі

відрі́зок відтинок (про час, простір).
відти́нок частина чого-небудь, вимірюваного в просторі або часі; відрізок.
шмато́к взагалі окрема частина чого-небудь (ділянка якоїсь поверхні, простору і т. ін.).

інтерва́л тимчасове припинення якоїсь дії, процесу; проміжок часу, на який припиняється дія, процес

антра́кт (розм.)
па́уза перев. у мові, звучанні.
прості́й непередбачена затримка в роботі.

інтерва́л відстань, простір, що відокремлює предмети один від одного

прогі́н у споруді, будівлі.
прозі́р (розм.) звич. між близько розташованими предметами.

інтервал

павза

пауза (сов.)
інтервал

перерва

проміжок часу

відрізок (сов.)
інтервал
між: А і Б — ще прогалина

Словник синонімів Караванського.