ІНТЕНСИФІКУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

інтенсифікува́тися (перев. книжн.) ставати сильнішим, інтенсивнішим у своєму вияві

інтенсифікува́тися