ЄДНАТИ — СИНОНІМІЯ

єдна́ти бути, ставати основою, причиною для близьких стосунків між ким-небудь

єдна́ти створюючи між ким-, чим-небудь міцний зв'язок, єдність, зливати в одне ціле на основі спільності поглядів, інтересів, переконань

єдна́ти об'єднувати одну з одною якимсь способом окремі частини - деталі, кінці і т. ін.

злуча́ти (рідко)
злюто́вувати перев. зварюванням.
зчлено́вувати (техн.) деталі, секції і т. ін.
кріпи́ти (техн.) закріплюючи чимось.
прихо́плювати перев. швидко або тимчасово.
тули́ти кінці чого-небудь.

єдна́ти

вмовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.
догово́рюватися приходити до згоди шляхом переговорів; домовлятися.
договоря́тися приходити до згоди шляхом переговорів; домовлятися.
домовля́ти умовлятися з ким-небудь про щось.
домовля́тися ведучи попередні розмови, переговори, досягати певної умови, вирішувати що-небудь.
зго́джуватися приходити до згоди (у 2 знач.), домовлятися, зговорюватися про що-небудь.
згово́рюватися домовлятися про що-небудь, приходити до згоди.
змовля́тися погоджувати між собою якісь дії, домовлятися з ким-небудь про щось.
намовля́тися домовлятися між собою або з ким-небудь про щось.
нара́джуватися змовлятися.
пого́джувати обговорюючи що-небудь, приходити до єдиної думки.
пого́джуватися пас. до пого́джувати.
схо́дитися приходити до згоди, домовлятися про що-небудь; зговорюватися.
умовля́тися ведучи попередні розмови, переговори з ким-небудь, досягати певної умови; домовлятися.

єднати землі

встановлювати зв'язок між

єднати людей

єднати (за кого) Б.

братати

гуртувати

договорювати на службу

єднати (з.)

з'єднувати

єднати
сплітати в один вузол

зв'язувати

контрактувати

лучити

єднати

наймати на працю

об'єднувати

єднати

поєднувати серця

одружувати (у шлюбі)
єднати

сватати за кого

єднати

сполучати (П.)

єднати

сполучувати (П.)

єднати

возз'єднати

інкорпорувати

комбінувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.