ЯСНЕ — СИНОНІМІЯ

я́сни́й який не викликає сумнівів

безсумні́вний який не викликає сумнівів; незаперечний, безперечний.
безумо́вний незаперечний, безсумнівний.
незапере́чний який не викликає сумніву, заперечення; явний; очевидний.
очеви́дний безсумнівний, безперечний.
прями́й який не викликає сумнівів, заперечень; справжній, очевидний, безспірний.
я́вний абсолютно очевидний, зрозумілий для всіх; безсумнівний, відвертий.

я́сни́й (поет.) пройнятий світлом

блиску́чий сяючий.
промени́стий пройнятий світлом; блискучий.
променя́стий те саме, що промени́стий.
промі́нний те саме, що промени́стий 1, 2.
проміня́стий (розм.) те саме, що промени́стий 1, 2.
розпромі́нений (підсил.) який розпромінився; сяючий, променистий.

я́сни́й легкий для сприймання, розуміння

я́сни́й (підсил.) легкий для сприймання

популя́рний про книгу, лекцію, пояснення і т. ін. - нескладний змістом і формою викладу.
прозо́рий (підсил.)

я́сни́й який вільно пропускає крізь себе світло, просвічує наскрізь

ажу́рний перев. про плетені, різьблені тощо вироби.
тонки́й не густий, з невеликою щільністю.

я́сни́й який випромінює сильне світло

блиску́чий який дає блиск, блищить; лискучий, сяючий.
пломени́стий який яскраво горить, палає.
полум'я́ний (перен.) який яскраво блищить, світиться, переливається.
сві́тлий який випромінює яскраве світло (про джерело світла).
сліпу́чий (підсил.) який сліпить очі (про сонце, світло, блиск і т. ін.).
ся́йний (поет.) який, відбиваючи світло, промені, блищить, випромінює сяйво.
ся́ючий дієпр. акт. теп. ч. до ся́яти і ся́ти.
сяйли́вий який блищить, відбиваючи світло, промені.
я́рий те саме, що яскра́вий 1, 2.
ярки́й (розм. рідко.) те саме, що яскра́вий.
яскра́вий який випромінює блискуче, сліпуче світло; сяйний.

я́сни́й нічим не затьмарений, не покритий мороком

безхма́рний у якому немає хмар (про небо).
незатьма́рений який не затьмарився, не став темним; ясний, чистий.
непотьма́рений не затемнений, не покритий мороком.
прозо́рий світлий, ясний, нічим не затьмарений.
сві́тлий добре освітлений, наповнений світлом.
чи́стий позбавлений хмар, туману, безхмарний (про небо).
яскра́вий сповнений світла.

я́сни́й ясний, теплий, сонячний (про погоду, пору дня, року і т. ін.)

пого́жий ясний, теплий, сонячний (про погоду, пору дня, року і т. ін.).
погі́дливий те саме, що погі́дний.
погі́дний ясний, теплий, сонячний (про погоду, день, вечір і т. ін.); погожий.
прозо́рий з погожими, ясними днями (про пори року, місяці тощо).
промени́стий щедрий на сонце; сонячний.
променя́стий те саме, що промени́стий.
проміня́стий (рідше) те саме, що промени́стий 1, 2.
сві́тлий добре освітлений, наповнений світлом.
со́нячний ясний; сповнений яскравим світлом сонця.
ся́йний (поет.) наповнений світлом; освітлений, ясний.
яскра́вий сповнений світла.

я́сни́й не темного кольору

сві́тлий не темного кольору.

я́сни́й почесношанобливе найменування польських панів, українських гетьманів і т. ін.

ясновельмо́жний (іст.) почесно-шанобливе найменування польських достойників і українських гетьманів.

ясний день

ясний про ніч

ясний про воду

не каламутний

ясний розум

ясний погляд

ясний про долю

ясний усміх

ясний

безхмарний день

білий день

гожий про погоду

доладний опис

зрозумілий про мову

кришталевий як кришталь

осяйний

прозорий про небо

не затьмарений

світлий погляд

нічим не затьмарений

чіткий

рельєфний

яркий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.