ЯРИЙ — СИНОНІМІЯ

я́рий дуже сердитий

я́рий (розм.) який має небагато років, не досяг зрілого віку - про людину, тварину

безву́сий (розм.) ще не зміцнілий - про хлопця.
жовторо́тий (зневажл.) про підлітка.
мо́лод (фольк.)
ю́ний який має дуже мало років - про людину.

я́рий який вільно пропускає крізь себе світло, просвічує наскрізь

ажу́рний перев. про плетені, різьблені тощо вироби.
тонки́й не густий, з невеликою щільністю.
я́сни́й перев. про воду.

я́рий про явища природи - значний за силою, ступенем вияву

вели́кий який має чималу силу вияву, інтенсивність дії.
ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.
си́льний значний за силою, ступенем вияву.
страше́нний надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.

я́рий який дає урожай у рік посіву

однорі́чний який проходить увесь цикл розвитку протягом одного року.
ярови́й те саме, що я́рий1 1.

я́рий який виділяється свіжістю, ясністю тону, інтенсивністю свого забарвлення

весе́лий (рідко) приємний на вигляд, світлий, яскравий.
вогне́нний який має колір вогню; яскраво-червоний.
вогни́стий кольором подібний до вогню.
вогня́ни́й кольором подібний до вогню.
густи́й дуже яскравий, соковитого кольору.
палки́й про дуже яскраву барву (перев. червону і жовту).
рясни́й (розм.) дуже яскравий, кольористий (про розцвітку чого-небудь).
сокови́тий яскравий, свіжий (про колір, забарвлення).
яскра́вий який виділяється свіжістю, ясністю тону, інтенсивністю свого забарвлення.
інтенси́вний (рідше) яскравий, густий (про колір).

я́рий який випромінює сильне світло

блиску́чий який дає блиск, блищить; лискучий, сяючий.
пломени́стий який яскраво горить, палає.
полум'я́ний (перен.) який яскраво блищить, світиться, переливається.
сві́тлий який випромінює яскраве світло (про джерело світла).
сліпу́чий (підсил.) який сліпить очі (про сонце, світло, блиск і т. ін.).
ся́йний (поет.) який, відбиваючи світло, промені, блищить, випромінює сяйво.
ся́ючий дієпр. акт. теп. ч. до ся́яти і ся́ти.
сяйли́вий який блищить, відбиваючи світло, промені.
я́сни́й який випромінює яскраве світло.
ярки́й (розм. рідко.) те саме, що яскра́вий.
яскра́вий який випромінює блискуче, сліпуче світло; сяйний.

ярий хліб

ярий

ярий

яскравий

фанатик

я́рі сходи або посіви ярих культур

яр (діал.) ярина.
ярина́ сходи або посіви ярих культур.
яровина́ сходи або посіви ярих культур; ярина, ярові.