ЯВНЕ — СИНОНІМІЯ

я́вний який не викликає сумнівів

безсумні́вний який не викликає сумнівів; незаперечний, безперечний.
безумо́вний незаперечний, безсумнівний.
незапере́чний який не викликає сумніву, заперечення; явний; очевидний.
очеви́дний безсумнівний, безперечний.
прями́й який не викликає сумнівів, заперечень; справжній, очевидний, безспірний.
я́сни́й цілком очевидний; який не викликає будь-яких сумнівів у чому-небудь.

я́вний який проявляється цілком відкрито

відве́ртий неприхований, незамаскований, помітний для стороннього ока.
відкри́тий неприхований.
незамаско́ваний неприхований; явний.
неприкри́тий який відбувається цілком відкрито; зовсім неприхований.
неприхо́ваний який проявляється цілком відкрито.
нета́єний (рідше.) неприхований.
прозо́рий який легко розгадати, збагнути; явний, неприхований.
прями́й в якому неприховано виражаються думки, почуття.

явний факт

явний

відкритий ворог

незаперечний

очевидець

очевидний (прик.)
факт цілком певний

видимий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.