ЩИРОСЕРДИЙ — СИНОНІМІЯ

щиросе́рдий (підсил.) який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; чистосердечний, правдивий, прямолінійний.
душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
задуше́вний пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
натура́льний (рідше) невдаваний, щирий (про риси характеру).
нелука́вий нездатний на хитрощі, брехню, прикидання і т. ін.; прямодушний, щирий, правдивий.
правди́вий який говорить правду; чесний, справедливий.
правдомо́вний щирий, правдивий.
простосе́рдий простодушний, довірливий, щирий.
простосе́рдний те саме, що простосе́рдий.
простосерде́чний (рідше) те саме, що простосе́рдий.
прямоду́шний якому властиві прямота, відсутність лицемірства, хитрості; щирий, відвертий.
щи́рий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, правдивий.
щиросе́рдний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

щиросе́рдий про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі

душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
ре́вний (підсил.)
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.

щиросе́рдий про стосунки між людьми - який ґрунтується на щирості, сердечності, правді

серде́чний щирий, непідробний.
те́плий перейнятий добрим, любовним ставленням до когось; дружній.

щиросе́рдий (підсил.) про слово - сповнений доброти, душевності

приві́тливий те саме, що приві́тний.
приві́тний сповнений доброти, щирості (про слова, розмову і т. ін.).
серде́чний сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний.
те́плий відвертий, щирий.
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.

щиросе́рдий (підсил.) про вітання, подяку й т. ін. - який є виявом доброго, душевного ставлення

серде́чний уживається перев. у листах, текстах привітань і т. ін. для вияву прихильного ставлення до когось.
щи́рий який є виявом доброго, сердечного ставлення (про вітання, подяку і т. ін.).
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

щиросердий

інтимний про людські стосунки

душевний хто

нелукавий

щиросердий
чистий <простий> серцем

простодушний

щиросердий
простий серцем

теплий про ставлення

щирий хто

щиросердий
о. душа навстіж

задушевний

м'якосердий

одвертий

простосердний

чистосердечноДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.