ЩИРИЙ — СИНОНІМІЯ

щи́рий про товариша, приятеля і т. ін.

близьки́й зв'язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю ідей, інтересів.
до́брий для якого характерна взаємна прихильність, симпатія; близький.
задуше́вний (підсил.) пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
серде́чний (підсил.) сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний.
хоро́ший зв'язаний з іншим дружбою, приязню, симпатією, сердечністю тощо; близький.
інти́мний (підсил. рідше) задушевний, сердечно-щирий, близький.

щи́рий який із захопленням, пристрастю віддається якійсь справі

щи́рий уважний, чуйний до інших людей

щи́рий такий, який є насправді, в дійсності

щи́рий не фальшивий або який не є копією чи підробкою чого-небудь

автенти́чний (книжн.) про текст, документ і т. ін.
оригіна́льний який не є копією або підробкою чого-небудь.
су́тий (рідше)

щи́рий значний за ступенем свого вияву

ще́дрий дуже відчутний, інтенсивний у своєму вияві.

щи́рий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; чистосердечний, правдивий, прямолінійний.
душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
задуше́вний пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
натура́льний (рідше) невдаваний, щирий (про риси характеру).
нелука́вий нездатний на хитрощі, брехню, прикидання і т. ін.; прямодушний, щирий, правдивий.
правди́вий який говорить правду; чесний, справедливий.
правдомо́вний щирий, правдивий.
простосе́рдий простодушний, довірливий, щирий.
простосе́рдний те саме, що простосе́рдий.
простосерде́чний (рідше) те саме, що простосе́рдий.
прямоду́шний якому властиві прямота, відсутність лицемірства, хитрості; щирий, відвертий.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросе́рдний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

щи́рий про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі

щи́рий про погляд, усмішку і т. ін. - який виражає чистоту почуттів, прагнень

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; щиросердий, правдивий, прямолінійний.
відкри́тий прямий, щирий.
невда́ваний справжній, щирий, не роблений.
непідро́бний природний, неудаваний, нефальшивий; справжній.
приро́дний щирий, легкий, невимушений.
серде́чний щирий, непідробний.
чи́стий який виражає чистоту почуттів, прагнень (про погляд, усмішку і т. ін.); щирий, відвертий.

щи́рий про слово - сповнений доброти, душевності

приві́тливий те саме, що приві́тний.
приві́тний сповнений доброти, щирості (про слова, розмову і т. ін.).
серде́чний сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний.
те́плий відвертий, щирий.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.

щи́рий про вітання, подяку й т. ін. - який є виявом доброго, душевного ставлення

серде́чний уживається перев. у листах, текстах привітань і т. ін. для вияву прихильного ставлення до когось.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

щи́рий про серце, душу людини - сповнений щирості, гуманності

лю́дяний сповнений щирістю, гуманністю.
нелука́вий який свідчить про чию-небудь щирість, правдивість.

щи́рий про кохання, дружбу й т. ін. - який досяг високого ступеня вияву

глибо́кий який досяг високого ступеня; сильний (про душевний стан, почуття і т. ін.).

щи́рий про мову, слово - сповнений життєвої правди

правди́вий який виражає правду, служить для вираження правди.

щи́рий який по-справжньому вірить, дотримується чогось

ві́рний про людей, які неухильно дотримуються догматів якоїсь віри, релігії; правовірні.

щирий хто

щирий друг

щирий до гостей

щирий про працю

інтимний про людські стосунки

відвертий

відданий

вірний друг

гостинний хто

дійсний

щирий
не фіктивний
не уявний
не фалшивий

добрий хто

душевний хто

натуральний про вдачу

невимушений про манери

нелукавий

щирий
чистий <простий> серцем

нещирий

щирий (криводушний і п. ф. від)

привітний

природний усміх

простий серцем

щирий
не двоєдушний

прямий про вдачу

чесний (погляд)
щирий

сердечний

солодкий про зустріч

щирий

широкий світ

безмежний (простір)
великий (про права)
величезний (про популярність)
вільний (одяг)
далекосяжний (розголос)
крисатий (бриль)
крислатий (про крону дуба)
масовий (рух)
необмежений (про гласність)
розгорнутий (фронт)
розлогий (степ)
розтяжний (про поняття)
розширений (про нараду)
рясногранний (профіль)
численний (про родину)
щедрий (про натуру)
щирий

щиро

щирий (відверто і всі п. ф. від)
пр. з душі
поклавши руку на серце

щиросердий

благосний

відвертий

задушевний

істинний

м'якосердий

одвертий

порядний

простосердний

ревний

ретивий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.