ЩАДИТИ — СИНОНІМІЯ

щади́ти (підсил.) дбайливо ставитися до кого-, чого-небудь

берегти́ оберігати, охороняти кого-, що-небудь від чогось.
вберіга́ти захищати від небезпеки, не давати пропасти, захворіти тощо.
жа́лувати (рідше когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь; жаліти (у 3 знач.).
жалкува́ти (рідше когощо-неб.) те саме, що жалі́ти 3.
жалі́ти (когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь.
оберіга́ти дбайливо доглядати, піклуватися, запобігаючи чому-небудь небажаному, небезпечному.
уберіга́ти захищати від небезпеки, не давати пропасти, захворіти тощо.
шкодува́ти (когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь.

щади́ти (діал.) зберігати невитраченим, нагромаджувати внаслідок дбайливого, економного використання

щадити

мати Бога в серці <в животі>

щадити

(з ч. не) травмувати <н. самолюбство>

берегти

милувати

щадити
давати пільгу

економити


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.