ШУМ — СИНОНІМІЯ

шум (рідко) місце в річці, морі тощо з круговим рухом води

вир місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що утворюється внаслідок дії протилежних течій.
водове́рть (рідше) те саме, що вир.
водокру́т (розм. рідше) вир.
коло́верть (рідше) те саме, що коло́ворот1.
коло́ворот сильний обертальний рух води, а також місце, де відбувається цей рух; вир.
кругове́рть те саме, що коло́ворот1.
круговоро́т (рідше) те саме, що коло́ворот1.
крутове́рть (рідше) те саме, що вир 1.
крутови́р'я (рідше) те саме, що вир 1.
круті́ж те саме, що вир 1.
круті́ль (діал.) вир (у 1 знач.).
ну́рта (рідше) те саме, що вир 1.
нурт те саме, що вир.
нуртина́ (рідше) те саме, що вир 1.
нурто́вище (рідше) те саме, що вир.

шум (розм.) детальне, часто недоброзичливе обговорення чиїхось вчинків, поведінки тощо

балачки́ (розм.)
зво́ди (мн., діал.) поширення неправдивих чуток, пліток про кого-небудь.
осу́да (діал.)
пере́су́ди (розм.)
перегу́ди (розм.)
по́славка (розм.)
погові́рка (розм.)
поголо́сок (рідше)
то́лки (рідше)

шум сукупність різноманітних, перев. незлагоджених звуків

го́мін безладний шум; гамір.
ле́пет (розм.) тихий невиразний шум.
ло́скіт (діал.) шум, тріск.
огро́м (діал.) шум, гамір.
передзві́н (перев. поет.) багато різних звуків, що зливаються у суцільний гомін.
по́шум (поет.) неголосний шум.
ро́кіт шум моря, річки, хвиль.
рокота́ння дія за знач. рокота́ти і звуки, утворювані цією дією.
шва́ркіт (діал.) уривчастий шум, шелест.
ше́лест глухий шум.
ше́піт (розм.) тихий шум, шелест, дзюрчання і т. ін.
ше́рех те саме, що ше́рхіт.
шумови́ння те саме, що шум1 1.

шум листя

шум (П.) сенсаційні пересуди

шум

шум

вир

накип на рідині, що кипить

фон у радіоприймачі

шум
звукова перешкода

балаган

бедлам

гул

піна (пива)

рокіт

світопредставлення

шум

стовпотворіння

шум

тарарам

шум

фермент

шум

шумиха

шум


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.