ШУКАТИ — СИНОНІМІЯ

шука́ти намагатися знайти, виявити когось, щось, часто сховане, загублене тощо

вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
гляді́ти те саме, що шука́ти 1.
довба́тися (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
довбти́ся (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
дошу́кувати (розм.) шукати, підбирати що-небудь потрібне.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати (розм.) шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
ни́шпорити шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все.
пошу́кувати те саме, що шука́ти.
пришу́кувати (розм.) те саме, що підшу́кувати.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати робити пошуки кого-, чого-небудь.
ська́ти (діал.) шукати, намагатися знайти кого-, що-небудь.
ша́стати (розм.) шукати, заглядаючи, обмацуючи щось і т. ін.
шни́порити (діал.) нишпорити.
шпа́ти (діал.) нишпорити, шукати.
шпира́ти (діал.) штрикати (у 1 знач.).
шпо́ртатися (розм.) шукати, перебираючи, ворушачи що-небудь.
шука́тися (діал.) розшукувати.
шупо́ртатися (розм.) шпортатися.

шукати затято

о. перекидати <перевертати> догори ногами <все на світі>

шукати в лісі

прочісувати що

шукати ягоди

шукати слова

шукати слави

шукати щастя

п. вмирати за чим
хотіти <всім серцем>

шукати що, очима

розглядатися за чим

шукати за ким

розшукувати кого

шукати слід

винюхувати (про собак)

шукати

о. у пошуках
зайнятий пошуком
що шукає
прик. -АЮЧИЙ
покликаний розшукати шукач
звиклий <ставши> шукати

нашу́кувати

обшукувати

трусити (робити трус)
шукати

питати поради

шукати
удаватися за

іскати

обслідувати

обшарювати

шарити

шукати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.