ШПОРТАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

шпо́ртатися (розм.) займатися чимсь клопітним, що вимагає багато часу

шпо́ртатися (розм.) проникаючи всередину чого-небудь, перебирати, перевертати, перекладати, виймати, шукати щось

шпо́ртатися (розм.) незручно ступаючи, зачіплюючись ногою, втрачати рівновагу

шпо́ртатися (розм.) намагатися знайти, виявити когось, щось, часто сховане, загублене тощо

вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
гляді́ти те саме, що шука́ти 1.
довба́тися (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
довбти́ся (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
дошу́кувати (розм.) шукати, підбирати що-небудь потрібне.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати (розм.) шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
ни́шпорити шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все.
пошу́кувати те саме, що шука́ти.
пришу́кувати (розм.) те саме, що підшу́кувати.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати робити пошуки кого-, чого-небудь.
ська́ти (діал.) шукати, намагатися знайти кого-, що-небудь.
ша́стати (розм.) шукати, заглядаючи, обмацуючи щось і т. ін.
шни́порити (діал.) нишпорити.
шпа́ти (діал.) нишпорити, шукати.
шпира́ти (діал.) штрикати (у 1 знач.).
шука́ти намагатися знайти, виявити кого-, що-небудь (сховане, загублене, прикрите, невідоме і т. ін.).
шука́тися (діал.) розшукувати.
шупо́ртатися (розм.) шпортатися.

шпортатися по хаті

шпортатися коло чого

спотикатися

шпортатися
<док. СПІТКНУТИСЯ>

возитися

шпортатися

ритися

шпортатися

спотикатися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.