ШПАРКИЙ — СИНОНІМІЯ

шпарки́й який має високу температуру, дуже нагрітий і виділяє багато тепла

гаря́чий який має високу температуру; сильно нагрітий.
жарки́й який дає багато тепла (про сонце, вогонь і т. ін.); пекучий, гарячий.
палахки́й який виділяє багато тепла, світла.
палахкотли́вий жаркий, гарячий.
палки́й який має дуже високу температуру і виділяє багато тепла; жаркий, палючий.
палю́чий який обдає, обпалює жаром або морозом.
пеку́чий який надмірно гріє, палить; дуже гарячий, жаркий.

шпарки́й (розм.) про слово, висловлення - який глибоко вражає, ображає, сильно діє на когось у негативному плані

шпарки́й який бурхливо реагує на все, легко збуджується, роздратовується

шпарки́й про мороз - значний за силою вияву

дошку́льни́й дуже відчутний, сильний, пронизливий (про холод, вітер, мороз і т. ін.).
жорсто́кий сильний, різкий, пекучий (вітер, мороз і т. ін.).
кля́тий (підсил. розм.) сильний за ступенем свого вияву; довготривалий (про явища природи).
кріпки́й те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
лю́тий надзвичайної сили вияву (про мороз, негоду тощо).
міцни́й який діє з великою силою; дошкульний (про вітер, мороз і т. ін.).
пеку́чий дуже великий, сильний (про холод, мороз і т. ін.).
си́льний значний за силою, ступенем вияву.
цупки́й міцний, дошкульний (про мороз).

шпарки́й який швидко і добре що-небудь робить, працює, діє

шпарки́й (розм.) який потребує негайного виконання

е́кстрений якого не можна відкласти; невідкладний, терміновий.
на́глий (діал.) який треба швидко виконати, розв'язати і т. ін., якого не можна відкласти; невідкладний, негайний; терміновий.
нава́льний який вимагає швидкого виконання.
нага́льний який вимагає швидкого виконання, розв'язання і т. ін., якого не можна відкласти; терміновий, невідкладний, негайний.
надтерміно́вий дуже терміновий, негайний; невідкладний.
невідкла́дний якого не можна відкладати; який потребує негайного розв'язання, здійснення і т. ін.; терміновий.
нега́йний який здійснюється, відбувається зразу, без затримки; терміновий.
першочерго́вий який має бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим; невідкладний.
пи́льний який вимагає термінового, негайного виконання; нагальний.
спі́шний який вимагає негайного виконання; терміновий.
терміно́вий який вимагає негайного виконання, вирішення; спішний.

шпарки́й про людей, тварин, засоби пересування тощо - який швидко біжить, летить, пливе, їде, здатний це робити

би́стрий який дуже швидко рухається (бігає, літає, плаває, тече і т. ін.); швидкий.
бистроно́гий який швидко ходить, бігає; легкий на ходу, прудкий.
бистропли́нний (поет.) який швидко біжить, пливе, летить, тече.
гінки́й стрімкий, швидкий.
жва́вий повний життєвої сили, енергії, з швидкими, легкими рухами; рухливий.
живи́й (розм.) те саме, що жва́вий.
легкокри́лий який має легкі, швидкі у льоті крила.
легконо́гий швидкий, легкий у ходьбі, бігу, танці і т. ін.
метки́й швидкий і вправний у роботі, дії (про людину); проворний.
мобі́льний здатний діяти швидко, рішуче.
мото́рний проворний, спритний.
невпи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
неупи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
порски́й швидкий, прудкий, моторний, жвавий.
порскли́вий те саме, що порски́й 1.
поспі́шливий (розм.) швидкий, поспішний.
поспі́шний (розм.) який робиться, відбувається, виконується і т. ін. дуже швидко, з поспіхом; швидкий, поквапливий.
похо́пливий (діал.) швидкий, проворний.
похі́пливий (діал.) швидкий, проворний.
прово́рний швидкий і вправний у роботі (про людину); меткий.
прудки́й який має велику швидкість, прискорений темп (про рух, дію і т. ін.); стрімкий.
прудконо́гий який має прудкі ноги.
розго́нистий який рухається з великим розгоном, надмірною швидкістю.
ско́рий який швидко рухається; швидкий.
спі́рни́й (розм.) спритний, вправний (про людину).
стрімки́й який має велику швидкість руху (про транспортні засоби, течію річки і т. ін.).
стрімли́вий (рідше) те саме, що стрімки́й 2, 4.
хутки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; швидкий, скорий.
шамки́й (діал.) який швидко й охоче робить щось.
шви́дкісний про засоби пересування.
швидки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; дуже рухливий, стрімкий.
швидконо́гий який швидко, прудко ходить, бігає; легкий на ходу; прудконогий.
шибки́й (розм.) те саме, що швидки́й 1, 2.
шу́стрий рухливий, жвавий, моторний, спритний (про людину).
юрли́вий (діал.) швидкий, жвавий, меткий.

шпаркий дуже швидкий

шпаркий хто

шпаркий дощ

шпаркий до діла

шпаркий мороз

шпаркий цілунок

шпаркий вітер

шпаркий

шпаркий

інтенсивний колір

баский кінь

дошкульний вітер

жвавий хто

крикливий що б'є в очі

навальний вітер

палкий колір

лютий (мороз)
смалький (вітер)
шпаркий

палючий мороз

смалький (вітер)
шпаркий

пекучий про слова

проймати

шпаркий (мороз)
здатний пройняти
що проймає
прик. -АЮЧИЙ

рвучкий рух

смалкий вітер

смалький вітер

спритний розум

тріскучий

ущипливий язик

хвацький спів

шпаркий

шалений (П.)

швидкий у праці

шкарубкий

шпарко

шпаркий (швидко і всі п.ф. від)

акутний

бистрий

імпульсивний

шпа́рка довгаста тріщина, розколина, заглибина на поверхні чого-небудь

шпа́ра довгаста тріщина, розколина, заглибина на поверхні чого-небудь.
шпари́на довгаста тріщина, розколина, заглибина на поверхні чого-небудь.

шпара

шпарин|к|а

тріщина


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.