ШОЛОПАТИ — СИНОНІМІЯ

шелепати по грязюці

шарудіти (про мишу)
шолопати

шарити

шолопати

шаркати

шуршати

шолопати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.