ШМАТОК — СИНОНІМІЯ

шмато́к кілька метрів тканини

відрі́з кілька метрів тканини на костюм, плаття тощо.
кусо́к (розм.) частина, відділена, відбита, відрізана і т. ін. від чого-небудь; шматок.
шмат те саме, що шмато́к.

шмато́к частина чого-небудь, вимірюваного в просторі або часі

відрі́зок відтинок (про час, простір).
відти́нок частина чого-небудь, вимірюваного в просторі або часі; відрізок.
інтерва́л відстань, простір, що відокремлює предмети один від одного (у просторі й часі); проміжок.

шмато́к окрема частина земельної площі, використовувана з певною метою, виділена за якоюсь ознакою

дільни́ця (рідше) те саме, що діля́нка 1.
діля́нка окрема частина земельної площі, використовувана з якоюсь метою, виділена за якою-небудь ознакою.
кла́поть невелика, незначна частина якоїсь поверхні (поля, лісу тощо).
кла́птик зменш. до кла́поть.
ла́тка про маленький клаптик землі.
парце́ла (ек.) дуже маленька ділянка (звичайно землі).
пло́ща (рідше) яка-небудь ділянка поверхні землі, природно обмежована або спеціально виділена з якоюсь метою.
площина́ взагалі будь-яка ділянка поверхні землі.
прирі́з те саме, що прирі́зок.
прирі́зок невеликий шматок поля, городу, наділений кому-небудь.
пі́дме́т (діал.) невелика грядка, ділянка землі.

шмато́к частина, відділена, відбита, відрізана тощо від чогось

кава́лок (розм.) те саме, що шмато́к.
ку́сень (розм.) те саме, що кусо́к 1, 2.
кус (розм.) те саме, що шмато́к.
куса́к (діал.) кусок, кусень.
кусо́к частина, відділена, відбита, відрізана і т. ін. від чого-небудь; шматок.
лу́ста (діал.) шматок.
цурпа́лка (розм.) цурпалок.
цурпа́лок (розм.) те саме, що шмато́к 1.
цурупа́лок (розм.) те саме, що цурпа́лок.
шкама́ток (діал.) шматок.
шмат те саме, що шмато́к.
шмати́на (розм.) те саме, що шмато́к 1.

шмато́к відрізана або відірвана частина тканини, паперу, шкіри і т. ін

кла́поть відрізана або відірвана частина тканини, шкіри, паперу тощо; обривок, шматок.
обрі́зок невелика частина, шматок, відрізаний від чого-небудь, або залишок від різання чогось.

шмато́к частина чогось їстівного

крише́ник (розм.) відрізаний шматочок чого-небудь їстівного (перев. сала).
ламане́ць (розм.) відламаний шматок чого-небудь їстівного (звичайно хліба).

шмато́к щільно стиснутий згусток якоїсь речовини, перев. м'якої, розсипчастої, крихкої

ба́йда (діал.) шматок чого-небудь ламкого або крихкого (хліба, цукру, дерева).
гру́дка щільно стиснутий згусток якоїсь речовини, перев. м'якої, розсипчастої, крихкої.
гру́дочка зменш. до гру́дка 1.
дрі́бка невелика частина, мала кількість чого-небудь.
дрібо́к те саме, що дрі́бка 2.

шматок хліба

грудка (цукру)
жмут (клоччя)
клапоть (паперу)
кусок (мила)

шматок землі

шматок

ділянка землі

плянтація (велика)
шматок

клапоть паперу тощо

шматок

край (Р. ЖМ.)

шматок

кусень

окраєць (із шкуринкою)
скиба (хліба — ще)
шматок

пайка (СОВ.) хліба

шматок (ЖМ.)

скибка хліба

байда (р.)
окраєць (з краю буханця)
шматок

частина цілого

штука (Р.)

шматок

відломок

відрізок

клочок

кусок

кусочок

обривок

шма́тка (розм.) шматок старої, зношеної тканини, що використовується для різних господарських потреб

ганчі́рка шматок старої, зношеної тканини, що використовується для різних господарських потреб.
дранти́на ганчірка.
ону́ча (розм.) шматок старої, брудної тканини; ганчірка.
ону́чка (розм.)
шма́та (розм.) те саме, що шмати́на 1.
шмати́на (розм.) кусок, клапоть тканини (перев. старої, зношеної); ганчірка.

ганчірка

тряпка


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.