ШЕЛЕПНУТИ — СИНОНІМІЯ

шеле́пнути (діал.) важко, з силою, з розгону або з глухим звуком, шумом, гуркотом упасти

ба́хнутися (розм.) однокр. до ба́хатися - Важко, з шумом впасти.
баба́хнути (підсил. розм.) упасти з шумом.
баба́хнутися (підсил., розм.) те саме, що баба́хнути 3.
бе́хнути (розм.) однокр. до бе́хати 1 - Важко впасти.
бе́хнутися (розм.) те саме, що бе́хнути 1.
бебе́хнути (підсил. розм.) важко, з шумом упасти.
бебе́хнутися (підсил. розм.) те саме, що бебе́хнути 4.
бри́знути (підсил. розм.) те саме, що бри́знутися.
бри́знутися (підсил. розм.) упасти.
брьо́хнути (підсил. розм.) важко, з шумом упасти; брязнути.
брьо́хнутися (підсил. розм.) те саме, що брьо́хнути 1.
бря́кнутися (підсил. розм.) важко, з шумом упасти; брязнутися.
бу́хнути (розм.) важко впасти.
бу́хнутися (розм.) важко, з шумом впасти.
ге́пнути (розм.) однокр. до ге́пати.
ге́пнутися (розм.) раптово, з великим шумом упасти.
гри́мнути (розм.) важко, з шумом упасти, звалитися куди-небудь.
гри́мнутися (розм.) важко, з шумом упасти, звалитися куди-небудь.
грю́кнутися (розм.) важко, з шумом упасти, звалитися.
гря́кнутися (розм.) те саме, що гри́мнутися.
гу́пнути однокр. до гу́пати - Важко, з шумом впасти.
гуну́ти (розм.) важко, з шумом упасти.
тара́хнутися (підсил. розм.) із шумом, гуркотом упасти.
торо́хнутися (підсил. розм.) з розгону впасти, з гуркотом, із шумом звалитися.
тра́хнутися (підсил. розм.) з розгону, з шумом упасти.
хрьо́пнути (підсил. розм.) однокр. до хрьо́пати.
хрьо́пнутися (підсил. розм.)
хря́пнути (підсил. розм.) однокр. до хря́пати.
хря́пнутися (підсил. розм.) упасти, звалитися з великим шумом; звалитися, хряснутимся, гуцнутися.
хря́снутися (підсил. розм.) те саме, що хря́пнутися.
шеле́пнутися (діал.) упасти, перев. з глухим звуком.

шеле́пнути видати однократний звук шелесту, шерхоту, шарудіння, звук шикання або хакання і т. ін.

ха́кнути те саме, що ша́ркнути 1.
ша́ркнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шархнувши.
ша́рхнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шархнувши.
шва́ркнути однокр. до шва́ркати.
шваркону́ти підсил. до шва́ркнути.
ше́рхнути однокр. до ше́рхати.
шебе́рну́ти (розм.) те саме, що шебе́рхну́ти.
шебе́рхну́ти (розм.) злегка зашарудіти, зашелестіти.
шеле́снути видати однократний звук шелесту, шерхоту, шарудіння і т. ін.
шеле́хнути те саме, що шеле́снути.
ши́кнути однокр. до ши́кати.
шиши́рхнути (розм.) шелеснути.
шо́рхнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шорхнувши.

гепати на спину

шеле́пнути
шубовснути (у воду)
гепатися: док. ГЕПНУТИ

шльопати

шурша́ти

шеле́пнути
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.