ШВИДКИЙ — СИНОНІМІЯ

швидки́й про очі, погляд, обличчя - який часто змінює свій вираз

швидки́й (розм.) який не може довго терпіти, чекати

би́стрий (розм.) перев. несхвально, у конструкції з який - схильний поспішати з чимось.
прудки́й (розм.)

швидки́й про людину - повний життєвої сили, енергії, здатний швидко рухатися

швидки́й про дії, рухи, темп тощо - який відзначається великою швидкістю, інтенсивністю, частотою

би́стрий який має велику швидкість, відбувається у прискореному темпі.
блискави́чний (підсил.) швидкий, як блискавка.
бурхли́вий (підсил.) дуже швидкий; нестримний (про розвиток, зростання чого-небудь).
дрібни́й який складається з часто повторюваних елементів (про звуки, рухи, сміх і т. ін.).
коро́ткий швидкий (про рух, дію тощо).
миттьови́й який має відбутися, статися швидко, раптово.
миттє́вий який має відбутися, статися швидко, раптово.
момента́льний який відбувається, здійснюється вмить, дуже швидко.
невпи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
незаба́рний (розм.) який здійснюється, відбувається за короткий відрізок часу.
неупи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
пливки́й швидкий.
похо́пливий (діал.) швидкий, проворний.
рапто́вий швидкий, блискавичний, миттєвий.
спі́рни́й (розм.) швидкий (про ходу).
стрімки́й який відзначається великою швидкістю, динамічністю (про рух, яку-небудь дію, якийсь процес).
стрімли́вий (рідше) те саме, що стрімки́й 2, 4.
хутки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; швидкий, скорий.
ча́стий який складається з швидких дій, рухів, звуків і т. ін.
шале́ний (підсил.) надзвичайно стрімкий (про рух, швидкість і т. ін.).
шви́дкісний який відзначається прискореним темпом (про дію, процес і т. ін.).

швидки́й поспішний (про мовлення, розмову і т. ін.)

квапли́вий який робиться, відбувається, виконується з поспіхом, хапливо; поспішний.
поква́пливий сповнений квапливості; в якому виявляється квапливість; який відбувається, виконується, робиться квапливо, з поспіхом; поквапний.
поква́пний сповнений квапливості; в якому виявляється квапливість; який відбувається, виконується, робиться квапливо, з поспіхом; поквапливий.
поспі́шливий швидкий, поспішний.
поспі́шний який робиться, відбувається, виконується і т. ін. дуже швидко, з поспіхом; швидкий, поквапливий.
похі́пливий (діал.) спішний.
приспі́шений швидкий, поспішний.
спі́шний який здійснюється, робиться швидко, квапливо.

швидки́й який виконується, здійснюється енергійно, активно, відзначаючись високим темпом

енергі́йний швидкий, посилений.
жва́вий який виконується, відбувається енергійно, у пришвидшеному темпі.
мото́рний який виконується енергійно, у швидкому темпі.
рухли́вий повний життєвої сили, енергії, зі швидкими, легкими рухами; жвавий.

швидки́й про людей, тварин, засоби пересування тощо - який швидко біжить, летить, пливе, їде, здатний це робити

би́стрий який дуже швидко рухається (бігає, літає, плаває, тече і т. ін.); швидкий.
бистроно́гий який швидко ходить, бігає; легкий на ходу, прудкий.
бистропли́нний (поет.) який швидко біжить, пливе, летить, тече.
гінки́й стрімкий, швидкий.
жва́вий повний життєвої сили, енергії, з швидкими, легкими рухами; рухливий.
живи́й (розм.) те саме, що жва́вий.
легкокри́лий який має легкі, швидкі у льоті крила.
легконо́гий швидкий, легкий у ходьбі, бігу, танці і т. ін.
метки́й швидкий і вправний у роботі, дії (про людину); проворний.
мобі́льний здатний діяти швидко, рішуче.
мото́рний проворний, спритний.
невпи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
неупи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
порски́й швидкий, прудкий, моторний, жвавий.
порскли́вий те саме, що порски́й 1.
поспі́шливий (розм.) швидкий, поспішний.
поспі́шний (розм.) який робиться, відбувається, виконується і т. ін. дуже швидко, з поспіхом; швидкий, поквапливий.
похо́пливий (діал.) швидкий, проворний.
похі́пливий (діал.) швидкий, проворний.
прово́рний швидкий і вправний у роботі (про людину); меткий.
прудки́й який має велику швидкість, прискорений темп (про рух, дію і т. ін.); стрімкий.
прудконо́гий який має прудкі ноги.
розго́нистий який рухається з великим розгоном, надмірною швидкістю.
ско́рий який швидко рухається; швидкий.
спі́рни́й (розм.) спритний, вправний (про людину).
стрімки́й який має велику швидкість руху (про транспортні засоби, течію річки і т. ін.).
стрімли́вий (рідше) те саме, що стрімки́й 2, 4.
хутки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; швидкий, скорий.
шамки́й (діал.) який швидко й охоче робить щось.
шви́дкісний про засоби пересування.
швидконо́гий який швидко, прудко ходить, бігає; легкий на ходу; прудконогий.
шибки́й (розм.) те саме, що швидки́й 1, 2.
шпарки́й який відбувається з великою швидкістю (про рух, дію і т. ін.); швидкий.
шу́стрий рухливий, жвавий, моторний, спритний (про людину).
юрли́вий (діал.) швидкий, жвавий, меткий.

швидкий

швидкий у праці

швидкий темп

швидкий про мову

швидкий час

швидкий птах

швидкий транспорт

швидкий поїзд

швидкий

швиде|се|нький

баский кінь

бистрий

гінкий (П.)

жвавий хто

короткий про розмову

прудкий

нестримний (як стріла)
стрімкий (сов.)
швидкий

різкий рух

спритний розум

ходовитий кінь

швидкий

швидкість

швидкий (темп і п. ф. від)

швидко

скоком (о.)
швидкий (пр. прудко і п. ф. від)
с. з усіх ніг

шпаркий

швидкий (див.)

ґвалтовний напад

бистрий

стрімливий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.