ЧИСТИЙ — СИНОНІМІЯ

чи́стий який не має за собою вини, ні в чому не провинився

безгрі́шний (уроч., ірон.)
непови́нний (рідше)
пра́вий перев. у протиставленні зі сл. винуватий, неправий і т. ін. або в складі присудка.

чи́стий про людину, а також із сл. душа, серце і т. ін. - який не має за собою аморальних учинків, помислів

негрі́шний (рідше)
неза́йманий перев. про дітей, молодих людей та жінок.
незіпсу́тий (розм.) який не піддався поганим впливам.
святи́й (підсил.)

чи́стий про жінку, рідше про чоловіка - який не жив статевим життям

чи́стий не змішаний з водою або з якою-небудь іншою рідиною

чи́стий (рідше.) який має один колір

чи́стий який вільно пропускає крізь себе світло, просвічує наскрізь

ажу́рний перев. про плетені, різьблені тощо вироби.
тонки́й не густий, з невеликою щільністю.
я́сни́й перев. про воду.

чи́стий нічим не зіпсований, чистий, який постійно або часто оновлюється (про повітря)

сві́жий нічим не зіпсований, чистий, який постійно або часто оновлюється (про повітря).

чи́стий не фальшивий або який не є копією чи підробкою чого-небудь

автенти́чний (книжн.) про текст, документ і т. ін.
оригіна́льний який не є копією або підробкою чого-небудь.
су́тий (рідше)
щи́рий про метали та вироби з них.

чи́стий (розм.) цілком подібний до кого-, чого-небудь

чи́стий який відзначається високими моральними якостями

доброче́сний який живе чесно, дотримується всіх правил моралі.
поря́дний не здатний на погані, нечесні або аморальні вчинки; чесний.
правди́вий який говорить правду; чесний, справедливий.
че́сний який відзначається високими моральними якостями.

чи́стий про погляд, усмішку і т. ін. - який виражає чистоту почуттів, прагнень

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; щиросердий, правдивий, прямолінійний.
відкри́тий прямий, щирий.
невда́ваний справжній, щирий, не роблений.
непідро́бний природний, неудаваний, нефальшивий; справжній.
приро́дний щирий, легкий, невимушений.
серде́чний щирий, непідробний.
щи́рий який виражає справжні, непідробні почуття, думки.

чи́стий нічим не затьмарений, не покритий мороком

безхма́рний у якому немає хмар (про небо).
незатьма́рений який не затьмарився, не став темним; ясний, чистий.
непотьма́рений не затемнений, не покритий мороком.
прозо́рий світлий, ясний, нічим не затьмарений.
сві́тлий добре освітлений, наповнений світлом.
я́сни́й нічим не затьмарений; не покритий мороком світлий, чистий.
яскра́вий сповнений світла.

чистий

не брудний
не забруднений
не замащений

чистий морально

чистий рушник

чистий про воду

чистий (с.)
не каламутний
як сльоза <скло, кришталь>

чистий про роботу

чистий шовк

чистий спирт

не розведений

чистий колір

чистий песець

бездоганний про репутацію

голий про правду

джерельний про воду

кришталевий звук

небесний (П.)

непорочний

охайний

первісний про красу

погожий про воду

чистий

свіжий про білизну

чистий
не одяганий

срібний звук

цнотливий

чепурний хто

чистота

чистий (чепурність і п. ф. від)

свіжий (повітря)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.