ХУДОБИНА — СИНОНІМІЯ

худо́бина (збірн., діал.) те, що знаходиться у чиємусь володінні на правах власності

вжи́ток (перев. мн., заст.) майно, добро; достатки.
добро́ сукупність належних кому-небудь речей, предметів, цінностей і т. ін.; майно.
майно́ те, що знаходиться у чиємусь володінні на правах власності.
має́тність (розм.) майно, цінності, гроші, багатство.
має́ток (розм. заст.) те саме, що майно́ 1.
пожи́ток те саме, що майно́ 1.
ста́ток майно, власність.
ужи́ток (перев. мн., заст.) майно, добро; достатки.
форту́на (заст.) майно, статок.
худо́ба (збірн., діал.) майно, скарб, статки.

худо́бина (зневажл., лайл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки, дії

би́дло (зневажл., лайл.) скотина, хам.
бузуві́р (лайл.)
ви́лупок (зневажл., лайл.)
ви́родок (зневажл., лайл.)
ги́цель (лайл.)
дегенера́т (зневажл.)
звір (зневажл.)
звірю́га (підсил. лайл.)
звірю́ка (підсил. лайл.)
каніба́л (підсил. зневажл.) про надзвичайно жорстоку людину, схильну до насильства, вбивства.
людоже́р (підсил. зневажл.)
людої́д (підсил. зневажл.)
не́люд (зневажл.)
недо́люд (зневажл., лайл.)
недо́людок (зневажл., лайл.)
недоно́сок (зневажл., лайл.)
песи́головець (зневажл., лайл.)
по́круч (зневажл.)
потво́ра (зневажл.)
скоти́на (зневажл., лайл.) про грубу, жорстоку, підлу людину.
скотиню́ка (підсил. зневажл., лайл.) те саме, що скоти́на.
скотиня́ка (підсил. зневажл., лайл.) те саме, що скоти́на.
твари́на (зневажл., лайл.) груба, підла людина.
тварю́ка (підсил. зневажл., лайл.) уживається як лайливе слово.
худо́ба (зневажл., лайл.) те саме, що би́дло 2, 3.
і́род (лайл.)

худо́бина (розм.) чотириногі сільськогосподарські свійські тварини; скотина,

би́дло (розм.) свійська рогата худоба.
животи́на (розм.) свійська або дика тварина.
маржи́на (діал.) худоба.
маржи́нка (діал.) пестл. до маржи́на.
скот четвероногі свійські сільськогосподарські тварини.
скоти́на те саме, що скот.
това́р переважно велика рогата худоба.
худо́ба (збірн.) чотириногі сільськогосподарські свійські тварини; скотина, худобина, німина.

худо́бина одна четверонога сільськогосподарська свійська тварина

животи́на (розм.) свійська або дика тварина.
скоти́на одна тварина.
товари́на (розм.) одна тварина великої рогатої худоби.
товаря́ка (розм.) одна тварина великої рогатої худоби; товарина.
хвіст (розм.) одна тварина, худобина, звір.

бидло ЛАЙ.

худобина

скотина одна <і як лайка>

худобина
товарина скотиняка

тварина

німина (безсловесна)
скотина (див.)
худобина

хвіст сукні

ар'єргард (колони)
ескорт (кавалерів)
корінь (моркви)
пагін (хмечю)
потік (людський)
розчерк (у підписі)
слід (від диму)
стабілізатор (нерухомий, у літака)
тінь (невідступний, чий П. ЖМ.)
хвости (мн.)
худобина (на обійстю П.)
черга (до каси)
шлейф (сов.)
шляйфа (кн.)
поїзда задні вагони
комети яскрава смуга

худоба

худобина (од. зб.)

скот

скотина

худобина

твар

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.