ХОДЯЧИЙ — СИНОНІМІЯ

ходя́чий (розм.) який застосовується усіма, прийнятий всіма

загальнопри́йнятий який застосовується усіма, прийнятий всіма.

ходя́чий (розм.) який мандрує

ходя́чий (розм.) який часто зустрічається

типо́вий який часто зустрічається; характерний, звичайний, природний для кого-, чого-небудь.
характе́рний властивий певній особі, предмету, явищу або ряду осіб, предметів, явищ; притаманний багатьом; типовий.

ходячий

банальний (жарт)
живий (з нст. сл. енциклопедія)
крилатий (вислів)
мандрівний (банкір)
типовий (образ)
який ходить <рухається>
не постільний
хворий не лежачий
Словник синонімів Караванського.