ХАПАТИ — СИНОНІМІЯ

хапа́ти (діал.) бути достатнім для кого-, чого-небудь

вистача́ти (чого й без додатка, безос.)
стача́ти (розм.)
хвата́ти (розм.)

хапа́ти (розм.) непомітно брати чуже; займатися злодійством

викрада́ти забирати потай звідкись.
злодія́чити (розм.) займатися злодійством.
кива́ти (діал.)
розкрада́ти красти частинами, час від часу.
розта́скувати (розм.) те саме, що розтяга́ти 2, 6, 7.
розтя́гувати (розм.) виносити, забирати потай частинами; розкрадати.
розтяга́ти (розм.) виносити, забирати потай частинами; розкрадати.
тяга́ти (розм.) брати чуже; красти.
тягну́ти (розм.)
тягти́ (розм.)
цу́пити (розм.)

хапа́ти (розм.) намагатися затримати того, хто тікає, віддаляється

хапа́ти (рідше.) розпізнавати що-небудь органами чуттів, осягати розумом

хапа́ти

хапа́ти схоплювати, охоплювати руками, зубами, дзьбом або яким-небудь знаряддям

схо́плювати хапати лапами, дзьобом (про тварин, птахів).
хвата́ти (розм.) те саме, що хапа́ти1.

хапати

рвучко брати <схоплювати, підхоплювати>

хапати за що

хапати втікача

хапати далеко

арештовувати

брати (жм.)
хапати
брати під варту <арешт>
обр. голити лоба

брати

га́рбати (П.)

запопадати що трапиться

хапати

захоплювати

хапати

перехоплювати руку

підхоплювати руками

хапати

поривати рукою

хапати

схоплювати

заскакувати

перенимати

схва́чувати

хватати

хапати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.