ХАКНУТИ — СИНОНІМІЯ

ха́кнути

ха́кнути видати однократний звук шелесту, шерхоту, шарудіння, звук шикання або хакання і т. ін.

ша́ркнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шархнувши.
ша́рхнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шархнувши.
шва́ркнути однокр. до шва́ркати.
шваркону́ти підсил. до шва́ркнути.
ше́рхнути однокр. до ше́рхати.
шебе́рну́ти (розм.) те саме, що шебе́рхну́ти.
шебе́рхну́ти (розм.) злегка зашарудіти, зашелестіти.
шеле́пнути однокр. до шеле́пати 1.
шеле́снути видати однократний звук шелесту, шерхоту, шарудіння і т. ін.
шеле́хнути те саме, що шеле́снути.
ши́кнути однокр. до ши́кати.
шиши́рхнути (розм.) шелеснути.
шо́рхнути виконати якусь дію (скребіт, тертя і т. ін.), шорхнувши.