ФУК — СИНОНІМІЯ

фук (діал.) сильний різкий звук голосу

вереща́ння (розм.) пронизливий, різкий звук.
гри́мання погрозливий звук.
гук (розм.)
зойк перев. з плачем - від болю, страху, горя.
зіпа́ння (розм.)
лементува́ння перев. з плачем.
по́клик звук, що кличе, застерігає тощо.
по́крик (розм.)
ре́пет (розм.)
скрик раптовий, уривчастий.

фук (діал) гостра розмова, що супроводжується докорами, образами

бата́лія (ірон.) сварка, бійка.
гризня́ (розм.) сварка, лайка у людей.
гризо́та (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
гризотня́ (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
дра́ча (діал.) сварка, сутичка, суперечка.
за́колот (розм. рідше) те саме, що колотне́ча 2.
за́чіпка (рідше) суперечка, сварка.
звя́га (діал.) сварка.
зма́жка (діал.) сварка.
змага́ння (розм. рідше) те саме, що сва́рка.
каламу́т (рідше) неприємність, клопіт; сварка.
колотне́ча побутові незгоди, сварки.
крик (розм.) різка суперечка; сварка, лайка.
ла́йка те саме, що ла́яння.
ла́яння обмін доріканнями одне одному, образливими словами.
перепа́лка (розм.) запекла галаслива суперечка; сварка.
по́сварка (діал.) сварка.
пікіро́вка (розм.) обмін ущипливими словами.
розра́да сварка, ворожнеча, відсутність єдності, узгодженості дій, думок.
сва́ра суперечки, що виникають між окремими особами, між членами родини тощо; сварка.
сва́рка гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами.
свар (діал.) сварка.
сварня́ (розм.) те саме, що сва́рка 1.
су́тичка суперечка, сварка.

штраф стягнення

гривна (іст.)
фук
хук (у шашках)

Словник синонімів Караванського.