ФРОНТ — СИНОНІМІЯ

фронт певна ділянка виробництва, науки і т. ін

аре́на (книжн.) галузь, поле діяльності.
га́лузь певна ділянка виробництва, науки і т. ін.
діля́нка галузь, сфера якої-небудь діяльності.
лан галузь, сфера діяльності.
ни́ва сфера, галузь людської діяльності; царина (у 1 знач.).
по́ле поприще, сфера діяльності.
по́прище (книжн., рідко.) сфера, галузь людської діяльності; нива, поле.
сфе́ра область фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва і т. ін.
ца́рина сфера діяльності людини чи суспільства; ділянка, галузь, нива.

фронт

фронт

фронтова <передова> лінія
лінія боїв

фронт праці

поле діяльности

фронт народній

фронт будови

ФАСАД|А

фронт

фронт

арена (П.)

лице дому

фронт

лоб у предметах

сфера

баня (неба)
межі (дії)
обсяг (компетенції)
район (склепіння (гу раґану))
фронт
га лузь

фасада будинку

фронт

позиція


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.