ФАНТАСТИЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

фантасти́чний який викликає подив своїми якостями, поведінкою тощо

диво́чний (розм.)
екзоти́чний незвичайний для даної місцевості, культури, даного середовища тощо.
потойбі́чний який виходить за межі звичайного, нормального.
чуда́цький властивий дивакові.
чудакува́тий про людину.

фантасти́чний створений уявою; такий, який не може бути насправді; вигаданий

фантасти́чний дуже великий за силою вияву, інтенсивністю чого-небудь, завдяки чому виділяється на загальному тлі

надзвича́йний дуже сильний, великий за силою, ступенем свого вияву.
незвича́йний дуже великий, сильний щодо ступеня вияву, прояву; надзвичайний.
неземни́й який силою свого вияву настільки відхиляється від звичайного ступеня, що викликає враження про неможливість такого в природі.
незрівня́нний який важко порівняти при цьому з чим-небудь.
непомі́рний який перевищує звичайну міру, норму.
непоси́льний який викликає враження про перевищення звичайних людських якостей, властивостей, можливостей.

фантасти́чний (підсил.) який не може здійснитися, збутися

недося́жний якого не можна досягти, добитися.
незбу́тній (рідше)
утопі́чний (підсил.)
химе́рний (підсил.) який не може бути здійснений через відсутність реальних підстав.

фантасти́чний (підсил.) якого немає й не буває в дійсності

неземни́й (підсил.)
неісну́ючий якого немає в дійсності.
ірреа́льний (книжн.)

фантастичний світ

фантастичний плян

фантастичний палац

умреш який

фантастичний розмір

величезний розмір

фантастичний

дивний про подію

фантастичний

захмарний

казковий неймовірний

фантастичний
нереальний таємничий

мітичнии (П.)

невірогідний

ненадійний (про джерело)
фантастичний
о. вилами по воді писаний

примарний

утопічний світогляд

фантастичний (див.)
не науковий

химерний

чарівний про силу

дивний (сон)
мелодійний (голос)
райський (куток)
спокусливий (про красу)
урочий (р.)
фантастичний
чародійський (про слово)
чарівний (зап. шарм і п. ф. від)
чарівність (ЧАРІВЛИВИЙ ім.)
як міра вияву дуже <на диво> гарний
що чарує

Словник синонімів Караванського.