УЧІПЛЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

учі́плюватися (за щось) хапатися рукою,руками

бра́тися хапатися рукою.
вчі́плюватися (за щось) те саме, що чіпля́тися 2.
хапа́тися братися рукою (руками), чіплятися за кого-, що-небудь.
хвата́тися (розм.) те саме, що хапа́тися.
чіпля́тися братися, хапатися руками за що-небудь, утримуватися за щось певним чином.

набиватися

прив'язуватися


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.