УЧИТИ — СИНОНІМІЯ

учи́ти навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

учи́ти учачи, запам'ятовувати, засвоювати

вивча́ти учачи, запам'ятовувати, засвоювати.
виу́чувати те саме, що вивча́ти 2.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
завча́ти старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
зау́чувати старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
розу́чувати виучувати, засвоювати що-небудь з метою відтворення, виконання.

учи́ти (розм.) давати конкретні поради, настанови, як слід робити, поводитися в тих чи інших випадках

вка́зувати (кому, розм.) наставляти, роблячи зауваження, наказуючи - з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання.
врозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.
вчи́ти (розм.)
нака́зувати (кому) перев. із спол. щоб.
науча́ти (рідко)
ука́зувати (кому, розм.) наставляти, роблячи зауваження, наказуючи - з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання.
урозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.

учити чого

вивчати (мови)
повчати (З. П.)
школити (кого)
карати <н. не слуха? Буду вчити>
давати освіту кому

учити наочно

учити маси

учити любови

виховувати <прищеплювати> що

учити (ЖМ.)

учити

доводити (з нст. що)

учити (П.)

учити на пам'ять

викладати у школі

учити

вишколювати

представляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.