УЧЕННЯ — СИНОНІМІЯ

уче́ння (розм.) процес передавання й засвоєння знань, уміння, досвіду

вче́ння (розм.)
осві́та піднесення рівня знань.

уче́ння сукупність положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось і т. ін.

вче́ння сукупність теоретичних положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось.
доктри́на (книжн.) політичне, наукове, філософське, військове і т. ін. вчення, теорія, система поглядів.
конце́пція система доказів певного положення, сукупність поглядів на те чи інше явище.
побудо́ва (книжн.) сукупність, система думок, положень, підпорядкованих яким-небудь принципам; теорія.
побудува́ння (книжн.) те саме, що побудо́ва 3.
тео́рія сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.

учення релігійне

учення (ЖМ.) батькове

учення

навчання процес

учення
ученіє (зст.)
учоба (сов.)

філософія Канта

учення
філософська доктрина <система>

у́чень той, хто наслідує когось, щось, іде за чиїмсь прикладом

аде́пт (книжн.)
апо́стол (книжн.)
спадкоє́мець той, хто сприйняв погляди, учення тощо якоїсь людини чи організації.

учень

випускник (випускного класу)
кадет (іст.)
курсант (військового училища)
послідовник (Дарвіна П.)
слухач (курсів)
старшокласник (старших кіасів)
студент (вищих шкіл)

авдитор

алюми

ученик

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.