УЧАЩАТИ — СИНОНІМІЯ

учаща́ти (розм.) ідучи, з'являтися десь, у когось

вчаща́ти (розм.) часто.
надхо́дити (розм.)
пока́зуватися перев. ненадовго.
прила́зити (фам., зневажл.)
приліза́ти (фам., зневажл.)
притіка́ти (розм.) перев. у великій кількості.

учащати

при ходити
ід. топтати стежку

учащати до судів

шествувати

учащати


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.