УТРУЧАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

утруча́тися (у що, до чого) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами

вв'я́зуватися (розм.) включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання.
вмі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
встрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
вторга́тися (книжн.)
втруча́тися (у що, до чого) самочинно займатися чужими справами, встрявати в чиї-небудь стосунки тощо.
замі́шуватися (розм.) ставати причетним до чого-небудь.
лі́зти (розм.) втручатися в чиєсь життя, в чужі справи.
міша́тися (розм.) те саме, що втруча́тися 2.
приплу́туватися (розм.) утручатися в чиїсь справи.
умі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
устрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
уторга́тися (книжн.)

утручатися у що

кн. не триматися невтралітету
жм
не стояти осторонь
ід. стромляти <пхати, сунути> носа

утручатися в інтимне

лізти <з чобітьми> в душу

інтервеніювати

мішатися

подвизатися

утручатися

соватися

тикатися

утручатися

тіснитися

утручатися


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.