УТИХШУВАТИ — СИНОНІМІЯ

утихомирюватися

утихшувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.