УСІ — СИНОНІМІЯ

загал (У ФР.)

усі

уве́сь означає щось як ціле, неподільне, взяте повністю

ввесь означає щось як ціле, неподільне, взяте повністю.
весь означає щось як ціле, неподільне, взяте повністю.
все́нький (розм.) весь, цілий.
всей (діал.) весь (див. весь1).
усе́й (діал.) весь (див. весь1).
усе́нький (розм.) весь, цілий.
ці́лий узятий повністю (про предмети, явища, простір і т. ін.); весь.

усе́ (розм.) тривалий час

усе́ (розм.) перев. з побажанням, наказом закінчити, припинити щось

ба́ста (розм.)
бу́де (розм.)
все (розм.)
го́ді (розм.)
до́сить (присудк. сл.)
до́ста (розм.)
кіне́ць (розм.)
шаба́ш (розм.)

усе́ (розм.) до цього часу

усе́ (розм.) весь час чи протягом певного часового відрізка - незмінно

усього́ у всій сукупності, повністю

всього́ при позначеннях кількості.
огу́лом (розм. рідко)

усе

усе дуб і дуб

усе пояснити

о. що. куди й до чого

усе (ІД.) вище

ус

уха

все

загальний про суму

круглий рік

по́вен комплекс

повний комплекс

всьо

комплектний

повністю

цілий

цілість

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.