УСУНУТИ — СИНОНІМІЯ

усу́нути відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.

виганя́ти (розм.) виключати звідкись, виводити із складу чогось.
звільни́ти знімати з роботи, виключати з навчального закладу і т. ін.
зня́ти звільняти, усувати (з посади).
усува́ти (кого) так чи інакше позбавлятися когось (відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.); позбуватися.

усу́нути (розм.)

усу́нути

усу́нути

усу́нути

усу́нути довести що-небудь до зникнення, припинити існування; ліквідувати

ви́креслити відкинути, усунути, зняти.
ліквідува́ти припинити існування, знищити що-небудь; позбутися, усунути.

видаляти

відстороняти

двигати

усунути

елімінувати

зміщати

касувати

перти

суспендувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.