УСУВАТИ — СИНОНІМІЯ

усува́ти (розм.) надівати на ноги взуття

взува́ти надівати на ноги взуття.
всо́вувати (розм.) те саме, що взува́ти.
всува́ти (розм.) те саме, що взува́ти.
назува́ти надівати на ноги взуття; взувати.
натя́гувати (розм.) надівати на ноги взуття; взувати.
натяга́ти (розм.) надівати на ноги взуття; взувати.
озува́ти (розм.) те саме, що взува́ти.
узува́ти надівати на ноги взуття.
усо́вувати (розм.) те саме, що взува́ти.

усува́ти закреслюючи, вилучати слово, рядок, уривок, прізвище тощо з тексту, зі списку та ін.

викида́ти виключати, випускати з тексту; викреслювати.
виключа́ти усувати із складу чого-небудь, позбавлятися чогось.
викре́слювати закреслюючи, вилучати слово, уривок з тексту.
вима́зувати (розм. рідко.) викреслювати що-небудь з написаного.
випуска́ти опускати, викреслювати з тексту.

усува́ти з роботи, посади

відрахо́вувати перев. з навчального закладу.
розрахо́вувати видавши платню.
скоро́чувати у зв'язку зі скороченням кількості працюючих.
спи́сувати у запас або зі складу екіпажу корабля.

усува́ти (що) доводити що-небудь до зникнення, припиняти існування; ліквідувати

викре́слювати відкидати, усувати, знімати.
ліквідува́ти припиняти існування, знищувати що-небудь; позбуватися, усувати.

усува́ти (кого) так чи інакше позбавлятися когось; позбуватися

позбува́тися звільнитися від кого-, чого-небудь небажаного.
прибира́ти (розм.) відсилати кого-небудь з певною метою; виживати (у 3 знач.) звідкись.

усува́ти (кого) відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.

виганя́ти (розм.) виключати звідкись, виводити із складу чогось.
звільни́ти знімати з роботи, виключати з навчального закладу і т. ін.
зня́ти звільняти, усувати (з посади).
усу́нути так чи інакше позбавлятися когось (відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.); позбуватися.

усувати хиби

усувати з посади

усувати перепони

відвертати біду

відволати (док.)
усувати
запобігати чому
не Допускати

звільняти з посади

усувати
ід. давати по шапці

лагодити тертя

усувати

ліквідувати хиби

усувати

нівелювати площу

з-
усувати (про відмінності)
зводити нінащо

видаляти

відстороняти

елімінувати

касувати

суспендувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.