УСТРЯВАТИ — СИНОНІМІЯ

устрява́ти (розм.) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами

вв'я́зуватися (розм.) включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання.
вмі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
встрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
вторга́тися (книжн.)
втруча́тися (у що, до чого) самочинно займатися чужими справами, встрявати в чиї-небудь стосунки тощо.
замі́шуватися (розм.) ставати причетним до чого-небудь.
лі́зти (розм.) втручатися в чиєсь життя, в чужі справи.
міша́тися (розм.) те саме, що втруча́тися 2.
приплу́туватися (розм.) утручатися в чиїсь справи.
умі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
уторга́тися (книжн.)
утруча́тися (у що, до чого) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами.

устрява́ти

устрявати

устрявати між ким

устрявати в халепу

втручатися у що

устрявати
кн. не триматися невтралітету
жм
не стояти осторонь
ід. стромляти <пхати, сунути> носа

утручатися у що

устрявати
не стояти осторонь
жм
ід. стромляти <пхати, сунути> носа
кн. не триматися невтралітету

мішатися

подвизатися

устрявати

тикатися

устрявати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.