УСТАЛЕНИЙ — СИНОНІМІЯ

уста́лений сталий, стійкий, який закріпився у певній формі

ста́лий який не змінюється, зберігає свій склад, розмір, форму, силу, вияв тощо; незмінний, постійний книжн. константний.
стійки́й для якого характерні стабільність, постійність; сталий.
узвича́єний який став загальноприйнятим, звичайним, широковживаним, усталеним.

уста́лений який міцно встановився, усталився;

закорені́лий який міцно встановився, усталився.

усталений

усталений лад

усталений про форму

узвичаєний

закономірний

постійний

стандартний

стаціонарний

стійкийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.