УСЛІДКОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

рекогноскувати

услідковувати

слідити

услідковувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.