УРИВЧАСТИЙ — СИНОНІМІЯ

ури́вчастий який переривається через короткі проміжки часу; не суцільний

відри́вчастий те саме, що ури́вчастий.
відру́бний уривчастий (про мову, слова).
дискре́тний роздільний, перервний, який протиставляється неперервному.
зри́вистий з раптовими переходами у звучанні, уривчастий, нерівний (перев. про голос).
обри́вистий те саме, що ури́вчастий.
переби́вчастий який переривається репліками, що не дають іншому висловитись (про розмову).
перери́ваний який має перерви через короткі проміжки часу.
перери́вистий те саме, що перери́вчастий.
перери́вчастий який відбувається, протікає, розвивається із перервами, зупинками через невеликі проміжки часу.
перери́вчатий те саме, що перери́вчастий.
рва́ний який насилу вимовляється; уривчастий.
ру́баний уривчастий і різкий, без плавних переходів у звучанні.
ури́ваний те саме, що ури́вчастий 1.
ури́вистий те саме, що ури́вчастий 1.
ури́вковий те саме, що ури́вчастий.
фрагмента́рний який складається з фрагментів або є фрагментом, фрагментами.

уривчастий

не суцільний

уривчастий звук

короткий (ЛІНҐ.) звук

уривчастий

рвучкий сміх

уривчастий

розсипчастий звук

уривчастий

фраґментарний

уривчастий
не цілий
Словник синонімів Караванського.