УНІКАЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

уніка́льний такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний

винятко́вий такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний.
рі́дкісний який трапляється, буває і т. ін. рідко; незвичайний.
рідки́й (рідше) який буває, трапляється і т. ін. нечасто.

уніка́льний не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий

винятко́вий такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний.
надзвича́йний не такий, як звичайно, як завждиабо як інші, чимсь відмінний; особливий, своєрідний.
незвича́йний який відрізняється від інших; не такий, як усі, як в усіх; особливий.
незрівня́нний винятковий, особливий, незвичайний.
особли́вий який чимось виділяється серед інших; не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий.
своєрі́дний який має характерні особливості, не схожий на інших; незвичайний, оригінальний.

унікальний

унікальний

унікальний

безпрецедентний

ориґінальний твір

рідкісний

унікальний

особливий

поодинокий

сингулярний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.