УМНОЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

умно́жувати спричинятися до сильнішого, інтенсивнішого прояву якогось явища, процесу, якості, почуття тощо