УМ — СИНОНІМІЯ

ум здатність людей логічно мислити, пізнавати об'єктивну дійсність, засвоювати, запам'ятовувати і т. ін.

ум здатність окремої людини запам'ятовувати, оцінювати обстановку, події тощо та відповідно діяти і поводитися; звичайний, природний стан людської свідомості

голова́ (розм.)
застано́ва (діал.)
кебе́та (розм.)
мо́зок (розм.)
ро́зсуд (рідше)
розсу́док (розм.)
розумі́ння (рідше)
толк (розм.)
тя́ма (розм.)
тя́мка (розм.)

умах

за один дух
<одним> духом

вмах

за один дух
<одним> духом

Словник синонімів Караванського.