УЛОВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

уло́влювати (спец.) виявляти й приймати радіосигнали, радіохвилі, магнітні хвилі, проміння тощо

уло́влювати розпізнавати що-небудь органами чуттів, осягати розумом

уло́влювати

уловлювати запах

уловлювати глум

уловлювати

уловлювати звук

схоплювати


Словник синонімів Караванського.