УЛАДНУВАТИ — СИНОНІМІЯ

ула́днувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу)

вла́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).
вла́днувати те саме, що ула́годжувати 1, 2.
зала́годжувати змінювати на краще, поліпшувати, поправляти (справи, матеріальне становище і т. ін.).
нала́годжувати приводити що-небудь до нормального стану або створювати, організовувати, здійснювати що-небудь.
поправля́ти яким-небудь вчинком, дією змінювати на краще хід якихось подій, відновлювати що-небудь втрачене.
ула́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).

влагоджувати

улагоджувати

кодифікувати

обору́дувати

уладнувати

організувати

уладнувати

систематизувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.