УКЛАДАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

уклада́тися (в що) бути відповідним кому-, чому-небудь, бути у відповідності з кимось, чимось

вклада́тися (в що) відповідати чому-небудь, збігатися з чимсь.
відповіда́ти бути відповідним чому-небудь, бути у відповідності з чимсь.
збіга́тися не суперечити, відповідати чому-небудь.
пасува́ти бути зручним, прийнятним для кого-, чого- небудь; чимось подобатися, годитися, відповідати кому-, чому-небудь.
пристава́ти (розм.) відповідати (у 5 знач.) чому-небудь; задовольняти певні вимоги.
підхо́дити бути відповідним кому-, чому-небудь.

уклада́тися бути спроможним зробити що-небудь за певний проміжок часу

вклада́тися уміщуватися в межах чого-небудь.
встига́ти бути спроможним зробити що-небудь за певний проміжок часу.
поспіва́ти те саме, що устига́ти.
постига́ти те саме, що устига́ти.
устига́ти бути спроможним зробити що-небудь за певний проміжок часу.

уклада́тися лаштуватися до сну

уклада́тися збирати речі в дорогу

вклада́тися складати, пакувати речі, збираючись у дорогу.
пакува́тися складати, збирати свої речі в дорогу.
склада́тися збирати що-небудь в одне місце, перев. готуючись до від'їзду.
спако́вуватися укладати, збирати свої речі в чемодан, валізу і т. ін., готуючись у дорогу.

случатися

укладатися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.