УЗЯТИ — СИНОНІМІЯ

узя́ти (розм.) піддати арештові, позбавити волі

арештува́ти узяти кого-небудь під варту, позбавити волі.
заарештува́ти узяти кого-небудь під варту, позбавити волі.
забра́ти (розм.) заарештувати, затримати кого-небудь.
заде́ржати (розм.) узяти під варту; затримати, заарештувати.
затри́мати залишити, утримати кого-небудь на якийсь час у певному місці, положенні.
зла́пати (розм.) знайшовши, натрапивши, затримати, заарештувати того, хто переховується.
злови́ти вислідивши, розшукавши кого-небудь, затримати, заарештувати.
пійма́ти вислідити (у 1 знач.), розшукати кого-небудь, щоб затримати, заарештувати.
спійма́ти вислідивши, розшукавши кого-небудь, затримати, заарештувати.
схопи́ти (розм.) раптово, несподівано затримувати, заарештовувати.

узя́ти стати власником чогось, мати можливість розпоряджатися кимсь, чимсь

взя́ти (рідше)
ви́дерти (розм.)
ви́драти (розм.) силою або з труднощами.
ви́клопотати шляхом клопотання.
ви́рвати (розм.) силою.
добу́тися (чого, розм.)
доп'ясти́ (чого, розм.)
допну́ти (чого, розм.)
доско́чити (чого, розм.)
доста́ти (розм.)
діста́ти (що, рідше кого, чого)
запопа́сти (розм.)
здобу́тися (чого, на що, діал.)
організува́ти (розм., жарт.)
перехопи́ти (що, чого, розм.)
прихопи́ти (розм.)
розго́рити на що, розм. - перев. шляхом позички, купівлі.
розстара́тися (чого, на що, розм.)
устара́ти (діал.)

узя́ти (що) узяти собі, у своє користування, володіння

ввірва́ти (що, розм.)
взя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
відхвати́ти (що, розм.) поспіхом, раптово або якусь частину.
відхопи́ти (що, розм.)
забра́ти (що) насильно брати, відбирати що-небудь силою в кого-небудь.
завлада́ти (рідко)
заграба́стати (що, розм.)
загребти́ (що, розм.)
заже́рти (що, розм.) привласнюючи чуже.
зайня́ти (що) захоплювати який-небудь населений пункт, територію, місцевість і т. ін.
запопа́сти (що, розм.)
запосі́сти (що, діал.)
захопи́ти (що) оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою кого-, що-небудь.
зга́рбати (що, розм.)
здобу́ти (що) у бою, зі зброєю.
увірва́ти (що, розм.)
урва́ти (що, розм.)

узя́ти взяти до рук, на плечі і т. ін. від когось або звідкись кого-, що-небудь

прийми́ти (діал.) взяти до рук, на плечі і т. ін. від когось або звідкись кого-, що-небудь.
прийня́ти взяти до рук, на плечі і т. ін. від когось або звідкись кого-, що-небудь.

узя́ти захоплювати рукою, руками, зубами, якимсь знаряддям тощо

вхопи́ти швидко, рвучко взяти кого-, що-небудь, схопити.
схопи́ти брати, хапати кого-, що-небудь швидким рухом рук, зубів і т. ін.
ухопи́ти швидко, рвучко взяти кого-, що-небудь, схопити.
хватону́ти (розм.) підсил. до хватну́ти.
хопи́ти (діал.) узяти, ухопити.

узя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе

взя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе.
забра́ти повести, повезти кого-небудь із собою, до себе.
захвати́ти (розм.) ідучи кудись, узяти з собою кого-небудь.
захопи́ти узяти, прихопити кого-, що-небудь з собою.
прихвати́ти (розм.) те саме, що прихо́пити.
прихопи́ти ідучи, взяти, захопити кого-, що-небудь з собою.

узя́ти

узя́ти

узя́ти

узяти

узяти води

узяти з землі

узяти силою

узяти на працю

узяти кого

узяти кого

узяти на себе

узути (на ноги)

узяти уліво

узяти (ЖМ.)

кого оженитися на кім

узяти у танець

узяти акорд

узяти у кайдани

узяти моду

узяти

слово, з кого<

акцептувати

включати

на

ось (з нст. сл. тобі)

на

наприклад

як от
для прикладу
от хоч би й
Словник синонімів Караванського.